Books

Markus has authored the following books:

Van der Meijden, J. & Van Alphen, M.F. (2017). Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblematiek. Amsterdam: Boom.

 Buy book ISBN 9789058758507
www.hulpverleningbijintimiteits-enseksualiteitsproblemen.nl

Van Alphen, M.F. (2016). Observational Listening: The (Missing) Link between Emotion and Communication. Bloomington: AuthorHouse UK.

Buy bookISBN: 9781524636944
www.observational-listening.com

Van Alphen, M.F. (2016). Inleiding in de Counselling – hulpverlening bij functioneringsproblemen. Amsterdam: Boom.

Buy bookISBN 9789089537997
www.inleidingindecounselling.nl

Van Alphen, M.F. (2015). Psychosociale gespreksvoering – observatief luisteren in de hulpverlening. Den Haag: Boom Lemma.

Buy bookISBN: 978‐94‐6236‐475‐2
www.psychosocialegespreksvoering.nl

Van Alphen, M.F. (2014).Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners. Den Haag: Boom Lemma.

Buy bookISBN: 978-94-6236-373-1
www.diagnostischevaardigheden.nl