Books

Markus has authored the following books:

Van Alphen, M. F. (2019). Psychosociale gespreksvoering – De kunst van het observatief luisteren. Amsterdam: Boom.

Buy book

ISBN: 9789024425099
www.psychosocialegespreksvoering.nl

Van Alphen, M. F. (2019). `Diagnostische vaardigheden voor hulpverleners. Amsterdam: Boom.

Buy book

ISBN: 9789024424979
www.diagnostischevaardigheden.nl

Dijkstra, P. & Van Alphen, M.F. (2019). De hulpverleningscyclus – Effectief ondersteunen in vijf fasen. Leiden: Educatief.

Buy book

ISBN:  9789041510778

Van der Meijden, J. & Van Alphen, M.F. (2017). Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblematiek. Amsterdam: Boom.

Buy bookMarkus van AlphenISBN 9789058758507
www.hulpverleningbijintimiteits-enseksualiteitsproblemen.nl

Van Alphen, M.F. (2016). Observational Listening: The (Missing) Link between Emotion and Communication. Bloomington: AuthorHouse UK.

Buy book
Markus van Alphen
ISBN: 9781524636944
www.observational-listening.com

Van Alphen, M.F. (2016). Inleiding in de Counselling – hulpverlening bij functioneringsproblemen. Amsterdam: Boom.

Buy bookMarkus van AlphenISBN 9789089537997
www.inleidingindecounselling.nl

Van Alphen, M.F. (2015). Psychosociale gespreksvoering – observatief luisteren in de hulpverlening. Den Haag: Boom Lemma. New edition appeared in March 2019.

Buy bookMarkus van AlphenISBN: 978‐94‐6236‐475‐2
www.psychosocialegespreksvoering1edruk.nl

Van Alphen, M.F. (2014).Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners. Den Haag: Boom Lemma. New edition appeared in June 2019.

Buy bookMarkus van AlphenISBN: 978-94-6236-373-1
www.diagnostischevaardigheden1edruk.nl